Nu op deze website:

 • Gemeentelijke informatiepagina 30 juli 2014

  Informatiepagina's van de gemeente in Het Kompas van 30 juli 2014.

  Lees meer »
 • Ontwerpbeschikking Wabo Jupiterstraat 2-42 (even)

  De ontwerpbeschikking Wabo Jupiterstraat 2-42 (even) ligt van 31 juli tot en met 10 september 2014 ter inzage.

  Lees meer »
 • Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam (concept)

  De volledige tekst van het concept de Verordening jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam en de toelichting die daarbij hoort ligt tot en met 8 september 2014 ter inzage.

  Lees meer »
 • Gemeenteblad 28 juli 2014

  Informatie van de gemeente in het elektronische gemeenteblad van 28 juli 2014.

  Lees meer »
 • Vrije bouwkavel kopen in Hardinxveld-Giessendam?

  In de wijken Morgenslag in Boven-Hardinxveld en De Blauwe Zoom in Beneden-Hardinxveld heeft de gemeente vrije bouwkavels te koop staan.

  Lees meer »
 • Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw sporthal in Boven-Hardinxveld getekend

  In het gemeentehuis is de overeenkomst getekend tussen de gemeente en Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld die de bouw van een nieuwe sporthal in Boven-Hardinxveld mogelijk maakt.

  Lees meer »
 • Perspectiefnota met nieuwe uitdagingen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen maandag de perspectiefnota 2014-2018 behandeld. Nu gaat het document naar de gemeenteraad. Op donderdag 4 september vergadert de gemeenteraad hierover.

  Lees meer »
 • Burgemeester stuurt brief over maatregelen Westpark

  De burgemeester heeft de omwonenden van het Westpark in Hardinxveld-Giessendam nogmaals een brief gestuurd.

  Lees meer »
 • Collegeprogramma 2014-2018

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. In het collegeprogramma staat welke ambities het college de komende vier jaar nastreeft; een bestuur waarin de SGP en de T@B vertegenwoordigd zijn. Het programma heeft de titel ‘Krachtige samenleving, slagvaardige gemeente’. Met deze titel wil het college uitdrukken dat de kracht in de samenleving voor ons voorop staat. Mensen zelf expert zijn over de vraag hoe hun leven het beste ingericht kan worden. De gemeente helpt en ondersteunt hierbij. 

  Lees meer »
 • Roel Augusteijn waarnemend burgemeester Hardinxveld-Giessendam

  Roel Augusteijn is benoemd tot waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam, waar hij op 4 augustus a.s. begint. 

  Lees meer »
 • Gemeente op zoek naar vrijwilligers voor schouwrondes treinstations

  De gemeente is op zoek naar bewoners uit Hardinxveld-Giessendam die op vrijwillige basis willen deelnemen aan diverse schouwrondes bij de drie treinstations.

  Lees meer »
 • Meer nieuws ...

  Meer nieuws is te vinden in de rubriek Actueel.

  Lees meer »