Plannen en projecten

Hier vindt u informatie over plannen en projecten binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Centrumplan (deelplan IV, Giessenhof)

  Hieronder vindt u meer informatie over het Centrumplan (deelplan IV), met name informatie over de Giessenhof.

 • De Blauwe Zoom

  Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwbouwwijk De Blauwe Zoom en het daarmee verbonden voorontwerp-bestemmingsplan West lll.

 • Economische visie

  Wat is er voor nodig om de lokale economie een impuls te geven? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven vinden? Deze en andere vragen komen aan bod in de economische visie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Haven in Boven-Hardinxveld

  De gemeente heeft de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling en beheer van de gemeentehaven en het aangrenzende gebied in beeld gebracht. De nota “impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld” uit februari 2014 biedt het kader waarbinnen het college de plannen met de verschillende partijen in het havengebied gaat uitwerken. Dit sluit aan bij de visie op de gemeente, waarin de economische pijler een belangrijke plaats krijgt.

 • Herinrichting Peulenstraat

  Hier vindt u meer informatie over de renovatie van de Peulenstraat die 1 juli 2015 begint.

 • Masterplan Giessenzoom

  Hier vindt u informatie over het Masterplan Giessenzoom.

 • Morgenslag (voorheen: Tienmorgen-Noord)

  Hier vindt u informatie over de woningbouwlocatie Morgenslag in Boven-Hardinxveld.

 • Nieuwbouwplannen Jupiterstraat en Uranusstraat en Koningin Wilhelminaschool

  Hier vindt u meer informatie over nieuwbouwplannen voor de Jupiterstraat en de Uranusstraat en de Koningin Wilhelminaschool, ook wel bekend als de plannen voor de 'locatie Koningin Wilhelminaschool en het Fort'.

 • Pilot Hondenbeleid Westpark

  Vanaf maandag 6 juli om 15.00 uur zijn honden offi cieel welkom in het Westpark. Dit betekent dat honden aangelijnd in het Westpark welkom zijn, maar dat hondenpoep opruimen verplicht is. Het gaat om een pilot van zes maanden. Na deze periode wordt de pilot geëvalueerd. De ervaringen van de pilot neemt de gemeente mee in het Hondenbeleid Hardinxveld-Giessendam dat dit jaar ook wordt opgesteld. 

 • Speelruimtebeleid 2015

  Dit is het uitvoeringsplan 2015 en bevat tevens een terugblik over de resultaten van 2014. Kijk voor meer info over het speelruimtebeleid naar de beleidsnota Speelruimteplan.