Plannen en projecten

Hier vindt u informatie over plannen en projecten binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Centrumplan (deelplan IV, Giessenhof)

  Hieronder vindt u meer informatie over het Centrumplan (deelplan IV), met name informatie over de Giessenhof.

 • De Blauwe Zoom

  Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwbouwwijk De Blauwe Zoom en het daarmee verbonden voorontwerp-bestemmingsplan West lll.

 • Economische visie

  Wat is er voor nodig om de lokale economie een impuls te geven? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven vinden? Deze en andere vragen komen aan bod in de economische visie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Haven in Boven-Hardinxveld

  De gemeente heeft de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling en beheer van de gemeentehaven en het aangrenzende gebied in beeld gebracht. De nota “impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld” uit februari 2014 biedt het kader waarbinnen het college de plannen met de verschillende partijen in het havengebied gaat uitwerken. Dit sluit aan bij de visie op de gemeente, waarin de economische pijler een belangrijke plaats krijgt.

 • Herinrichting Peulenstraat

  Hier vindt u meer informatie over de renovatie van de Peulenstraat.

 • Locatie Giessenschool

  Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van de locatie Giessenschool.

 • Masterplan Giessenzoom

  Hier vindt u informatie over het Masterplan Giessenzoom.

 • Morgenslag (voorheen: Tienmorgen-Noord)

  Hier vindt u informatie over de woningbouwlocatie Morgenslag in Boven-Hardinxveld.

 • Nieuwbouwplannen Jupiterstraat en Uranusstraat en Koningin Wilhelminaschool

  Hier vindt u meer informatie over nieuwbouwplannen voor de Jupiterstraat en de Uranusstraat en de Koningin Wilhelminaschool, ook wel bekend als de plannen voor de 'locatie Koningin Wilhelminaschool en het Fort'.

 • Speelruimtebeleid 2015

  Dit is het uitvoeringsplan 2015 en bevat tevens een terugblik over de resultaten van 2014. Kijk voor meer info over het speelruimtebeleid naar de beleidsnota Speelruimteplan.

 • Toekomst Hardinxveld-Giessendam

  Wat is de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam? Op welke manier gaat de gemeente samenwerken in de regio? Deze vragen zijn de komende tijd onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

 • Verkeersmaatregelen Buitendams

  Op dit moment loopt het project “verkeersmaatregelen Buitendams”. Uit de buurt zijn diverse signalen gekomen dat er op Buitendams vaak te hard gereden wordt. Om het verkeer te matigen zijn er diverse voorzieningen mogelijk. Bewoners konden ook invloed uitoefenen op de besluitvorming door bijvoorbeeld de enquête in te vullen. Invullen van de enquête was mogelijk tot vrijdag 8 februari 2013.