Collegeleden

Er is een overzicht van nevenfuncties van de collegeleden.

 

drs. R.H. (Roel) Augusteijn

R.H. Augusteijn
contactgegevens en taken drs. R.H. (Roel) Augusteijn
Functie:Burgemeester (waarnemend)
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:
Algemeen bestuur en regionale samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Dienstverlening
Personeel en organisatie
Voorlichting en communicatie

T. (Theo) Boerman

T. Boerman
contactgegevens en taken T. (Theo) Boerman
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:

Financiën

Openbare ruimte

Milieu en duurzaamheid

Verkeer en vervoer

Onderwijs

Politieke partij:Staatkundig Gereformeerde Partij

R.A. (Benhard) van Houwelingen

R.A. van Houwelingen
contactgegevens en taken R.A. (Benhard) van Houwelingen
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:
Ruimtelijke ordening
Economie
Recreatie en toerisme
Gemeentelijk vastgoed (openbare gebouwen, zoals onderwijshuisvesting) 
 
Politieke partij:Transparante partij voor Algemeen Belang

G.K.C. (Trudy) Baggerman

G.K.C. Baggerman
contactgegevens en taken G.K.C. (Trudy) Baggerman
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:

Welzijn (waaronder de drie decentralisaties)

Cultuur

Sport
 
Politieke partij:Transparante partij voor Algemeen Belang

R. (Robert) 't Hoen

R. 't Hoen
contactgegevens en taken R. (Robert) 't Hoen
Functie:Algemeen directeur, gemeentesecretaris
Telefoonnummer:14 0184