Collegeleden

Er is een overzicht van nevenfuncties van de collegeleden.

drs. R.H. (Roel) Augusteijn

R.H. Augusteijn
contactgegevens en taken drs. R.H. (Roel) Augusteijn
Functie:Burgemeester (waarnemend)
Telefoonnummer:06-10474175
Taken:
 • Algemeen bestuur en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Voorlichting en communicatie

T. (Theo) Boerman

T. Boerman
contactgegevens en taken T. (Theo) Boerman
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:
 • FinanciënOpenbare ruimte
 • Milieu en duurzaamheid
 • Verkeer en vervoer
 • Onderwijs
Politieke partij:Staatkundig Gereformeerde Partij

R.A. (Benhard) van Houwelingen

R.A. van Houwelingen
contactgegevens en taken R.A. (Benhard) van Houwelingen
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184-67.45.80
Taken:
 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijk vastgoed (openbare gebouwen, zoals onderwijshuisvesting)
Politieke partij:Transparante partij voor Algemeen Belang

G.K.C. (Trudy) Baggerman

G.K.C. Baggerman
contactgegevens en taken G.K.C. (Trudy) Baggerman
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0184 - 674 580
Taken:
 • Welzijn (waaronder de drie decentralisaties)
 • Cultuur
 • Sport
Politieke partij:Transparante partij voor Algemeen Belang

R. (Robert) 't Hoen

R. 't Hoen
contactgegevens en taken R. (Robert) 't Hoen
Functie:Algemeen directeur, gemeentesecretaris
Telefoonnummer:14 0184