Gemeente heeft minder regels

Home > Bestuur > Regelgeving en bekendmakingen > Gemeente heeft minder regels

Gemeente heeft minder regels

​Het college van burgemeester en wethouders in Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan minder en gemakkelijkere regels voor inwoners en bedrijven. De ondernemers in de stuurgroep Economische Visie hebben met hun actieprogramma hier hun steentje succesvol aan bijgedragen. Verbeteringen zijn doorgevoerd en regelingen voor u vereenvoudigd. Daar vertellen we u graag meer over.

 1. De evenementenvergunning is vereenvoudigd. Voor sommige evenementen hoeft u geen vergunning meer aan te vragen, maar alleen te melden aan de gemeente (zie voorwaarden). Bijvoorbeeld een straatfeest of straatbarbecue.
 2. Vergunning gebruik gemeentegrond/openbare weg is vereenvoudigd. Bouwobjecten, reclameborden, spandoeken en uitstallingen hebben als ze aan de voorwaarden voldoen ook geen vergunning meer nodig. Een melding volstaat.
 3.  De groene kaart met beschermde houtopstand is versoberd, waardoor er in minder gevallen een vergunning nodig is voor het kappen van bomen.
 4. Voor speelautomatenvergunningen kunnen horecaondernemers nu een vergunning voor aar aanvragen. Dit was eerst 1 jaar.
 5. Exploitatievergunning is grotendeels afgeschaft en geldt alleen nog voor horecagelegenheden met een drank- en horecavergunning, zoals cafés, restaurants en zalencentra.
 6. Door het afschaffen van de welstand gelden er voor reclame-uitingen soepeler regels.
 7. Horecagelegenheden mogen hun eigen sluitingstijd bepalen.
 8. Voor het wijzigen van leidinggevende in het horeca- of slijtersbedrijf kan worden volstaan met een melding.
 9. De collectevergunning is er alleen nog voor organisaties die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan. Zie voor meer informatie www.cbf.nl

De gemeente streeft naar eenvoudige procedures en kortere aanvraagtijden.

Meldpunt moeilijke regelgeving

Bedrijven kunnen in hun ogen overbodige regelgeving doorgeven: www.hardinxveld-Giessendam.nl/ ondernemers

Aantrekkelijker centrum

Samen met het centrummanagement wil de gemeente zorgen voor een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum. Daarom is het uitstallingsbeleid in overleg met de winkeliers vereenvoudigd. Hierdoor kunnen cafetaria’s, lunchrooms die voldoen aan de winkeltijdenwet terrassen plaatsen.

Digitalisering verder brengen

Team communicatie is hier voortdurend mee bezig. De bestaande formulieren voor aanvragen via de website zijn omgezet naar een verbeterde versie en er worden nieuwe formulieren voor verschillende gemeentelijke producten ontwikkeld.

Webwinkel

Op de webwinkel voor ondernemers op www.hardinxveld-giessendam.nl kunnen ondernemers onderstaande producten online aanvragen met e-herkenning:

 • Kabels en leiding vergunning
 • Tijdelijk gebruik gemeentegrond vergunning

Voor 4 andere zaken kunnen ondernemers formulieren downloaden:

 • bedrijf voor plaatsing op groslijst inkoop aanmelden
 • bedrijf voor plaatsing op wachtlijst inkoop aanmelden
 • evenementenvergunning aanvragen
 • horecavergunningen aanvragen

Let op: per 1 oktober 2017 zullen bovenstaande producten vervallen en zal er gewerkt gaan worden aan een uitgebreidere webwinkel.

Veegplannen: kostenbesparing voor aanvragers

In een veegplan voegen we plannen van verschillende aanvragers samen in één herziening van een bestemmingsplan. Door de efficiënte werkwijze zijn de kosten voor u als aanvrager lager. Daarnaast is het veegplan bedoeld voor het aanpassen van onjuistheden of onvolledigheden in het geldende bestemmingsplan. Hierdoor blijven de bestemmingsplannen altijd actueel.

Vooroverleg bouwprojecten goedkoper

Er is met ingang van december 2016 een proef van 1 jaar ingesteld voor het afschaffen van leges of verlagen van de bedragen voor vooroverleg (principeverzoeken) over bouwprojecten en omgevingsvergunningen. Voordat een aanvrager een principeverzoek indient, is een kosteloos vooroverleg met de gemeente mogelijk. Dit zorgt voor eenvoudiger en kostendekkend maken van beoordelingen voor uitgebreide omgevingsvergunningen of op wijzigingen in het bestemmingsplan. Het vooroverleg is bedoeld om plannen op hoofdlijnen te bespreken. Na 1 jaar bekijkt de gemeente of ze de proef omzet naar een vaste regeling.

Invoeren Omgevingswet gebruiken voor minder regels

De Omgevingswet wordt in 2020 ingevoerd. De gemeente verkent nu op welke wijze de invoering moet plaatsvinden. Één van de doelen van de Omgevingswet is verdere deregulering. Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl.

Welstandsvrij bouwen

In de gehele gemeente is het mogelijk om welstandsvrij te bouwen. De aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwwerken worden niet meer beoordeeld aan de criteria van de welstandsnota. De welstandscommissie en de welstandsnota zijn daarom afgeschaft. Het bespaart de aanvrager ook geld.

Exploitatievergunning komt steeds minder voor

De lijst met diverse inrichtingen waarvoor geen exploitatievergunning is vereist is uitgebreid. Denk aan zorginstellingen, museum, broodjeszaken, cafetaria/snackbar (zonder drank en horecavergunning), verenigingen enzovoort.

Vergunningsvrije evenementen

Kleine evenementen tot 100 personen zijn onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij geworden. Wel zijn zij meldingsplichtig. Evenementen als een straatfeest, straatbarbecue, garagesale enzovoort kunnen hieronder vallen. Lees meer over de voorwaarden voor evenementen.

Vergunningsvrij plaatsen van voorwerpen op de weg

Het is toegestaan om zonder vergunning tijdelijk maximaal 3 verplaatsbare bouwobjecten te plaatsen, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De melder dient minimaal 14 dagen voor plaatsing van de bouwobjecten een schriftelijke melding in. Alleen voor lokale evenementen zijn 5 locaties aangewezen voor het plaatsen van reclame-borden. Voor spandoeken zijn er 2 locaties aangewezen waarbij er 2 per locatie mogen hangen.

Accountmanager Bedrijven 

De accountmanager bedrijven Xanthine Jut is er voor de ondernemers in Hardinxveld-Giessendam. U kunt bij haar terecht voor informatie en advies. Ook een werkbezoek van het college aan uw bedrijf is bij haar in goede handen. Vraag haar naar de mogelijkheden via t. 14 0184 of mail naar xo.jut@gemhg.nl.

Heeft u een tip?

De gemeente blijft met inwoners en bedrijven werken aan het verminderen en vergemakkelijken van regels. Dat bespaart u rompslomp, tijd en geld. Zo proberen we onder andere meer goede initiatieven sneller mogelijk te maken. Heeft u tips? Geef het door via het meldpunt of neem contact met ons op via
t 14 0184.

Deze informatie kunt u ook bekijken in de flyer.