Maatschappelijke agenda

Home > Inwoners > Maatschappelijke agenda

Maatschappelijke agenda

 • De MAG is vastgesteld!

  De afgelopen maanden hebben inwoners, verenigingen, vrijwilligers- en professionele maatschappelijke organisaties samen met ons hard gewerkt aan de Maatschappelijke agenda (MAG) . 

 • Concept MAG Maatschappelijke agenda

  De Maatschappelijke agenda (MAG)  is in concept gereed.  In de MAG staan 8 maatschappelijke vraagstukken, die te maken hebben met het prettig leven in ons dorp.

 • Totstandkoming van de MAG

  Het vertrekpunt in de werkwijze van de MAG is de startfoto . Hiervoor zijn cijfers en gegevens over Hardinxveld-Giessendam verzameld en geanalyseerd. Ook zijn er verschillende gesprekken en bijeenkomsten geweest met onze MAG-partners (inwoners, verenigingen, vrijwilligers- en professionele maatschappelijke organisaties). 

 • Wanneer kom je in aanmerking voor een (financiële) bijdrage aan een MAG-initiatief?

  Wat is een MAG-initiatief*?

  Kort gezegd: een nieuw idee van een inwoner of organisatie dat Hardinxveld-Giessendam nog mooier en actiever maakt. Het idee moet passen binnen de onderstaande doelen en door de inwoner zelf en/of samen met anderen uitgevoerd worden.

 • De MAG HG opgesteld!

  Dinsdagavond 20 juni hebben 60 à 70 mensen, woonachtig in of betrokken bij Hardinxveld-Giessendam, met elkaar gesproken over de vraagstukken van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Ook hebben zij input geleverd voor doelen, die opgenomen worden in de MAG. Wij willen iedereen die geweest is, bedanken voor hun inzet. Met elkaar is een belangrijke stap gezet in het proces van de MAG!

 • Initiatieven om Hardinxveld-Giessendam nóg mooier, leuker en beter te maken!

  Het ís al goed wonen in Hardinxveld-Giessendam. Maar wat goed is, kan altijd beter. Daar wil de gemeente graag aan meewerken. Goede ideeën en initiatieven ondersteunen we graag met een financiële bijdrage.

 • Startfoto Maatschappelijke Agenda

  Het vertrekpunt in de werkwijze van de MAG is de startfoto. Hiervoor heeft de gemeente allereerst cijfers en gegevens over Hardinxveld-Giessendam verzameld en geanalyseerd. Van demografische gegevens over de opbouw van de bevolking tot cijfers op het gebied van onder andere gezondheid, werken en leren.

 • Nieuwsbrief MAG

  Wil je de MAG-nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan op de inschrijfpagina.

 • Uitleganimatie en rapportage Businesscase Maatschappelijke Agenda

  Een animatie met uitleg over de MAG. Ook de rapportage van de Businesscase MAG vertelt meer over de Maatschappelijke Agenda.

Archief