Initiatieven om Hardinxveld-Giessendam nóg mooier, leuker en beter te maken!

Home > Inwoners > Maatschappelijke agenda > Initiatieven om Hardinxveld-Giessendam nóg mooier, leuker en beter te maken!

Initiatieven om Hardinxveld-Giessendam nóg mooier, leuker en beter te maken!

Het ís al goed wonen in Hardinxveld-Giessendam. Maar wat goed is, kan altijd beter. Daar wil de gemeente graag aan meewerken. Goede ideeën en initiatieven ondersteunen we graag met een financiële bijdrage.

Alle ideeën/initiatieven worden vanaf volgend jaar gekoppeld aan de Maatschappelijke Agenda, de MAG. Op de MAG staan vraagstukken die te maken hebben met het woonplezier en de leefbaarheid in ons dorp. De ideeën waar we dán aan gaan bijdragen, moeten ook echt een raakvlak hebben met de thema’s van de MAG.

Steunen

Totdat de inhoud van de MAG bekend is, steunen we initiatieven die passen bij drie thema’s: actieve jeugd, krachtige ouderen en inwoners voor inwoners. Hiervoor hebben we de afgelopen periode 32 aanvragen ontvangen. De klankbordgroep MAG van acht inwoners heeft deze beoordeeld. Voorlopig zijn er 9 initiatieven die aan de spelregels voldoen. Deze krijgen dan ook financiële ondersteuning. Welke het zijn? Lees hieronder even mee!

  • Het Rode Kruis heeft een onvergetelijke vakantieweek georganiseerd voor 20 mensen met een beperking, inclusief begeleiders.
  • Kamerkoor Canticum Amicorum organiseert een high tea met muziek in de Gereformeerde Kerk aan de Stationsstraat. Prachtige klassieke klanken als bindmiddel tussen mensen, jong en oud!
  • Kledingbank Hardinxveld-Giessendam heet alle inwoners welkom op de braderie in de zomer/najaar of de kerstfair met modeshow. Daarmee wil zij de drempel verlagen om bij de kledingbank binnen te komen. Voor iedereen is er na afloop een goodiebag, waaraan onder andere Deelcafé Buurman een bijdrage levert.
  • De buurtsportcoach van Servanda organiseert, samen met diverse sportverenigingen, een verenigingsoverstijgende ludieke sportweek voor alle inwoners. De teams strijden op diverse onderdelen met elkaar. De slotavond vindt plaats in sporthal De Wielewaal.
  • Basketbalvereniging River Trotters en korfbalvereniging Vriendenschaar houden een gecombineerd sportweekend voor jongere en oudere jeugd. In wedstrijden wordt elkaars sport beoefend. Aanleiding voor dit sportevenement is het 35-jarig bestaan van River Trotters en het 80-jarig bestaan van de Vriendenschaar.
  • Buurtcomité Kerkweg organiseert een buurtfeest met als thema ‘Verborgen Talenten’; muziek bij de één, een bedrijf opent haar deuren, sport en spel voor kinderen etc. Zo leren buurtbewoners elkaar beter kennen. 
  • Kinderen van groep 5 t/m 8 van basisschool De Regenboog maken, onder leiding van een muziekdocent, kennis met het spelen van muziek. Zij krijgen, tijdens schooltijd, 10 introductielessen blok- of dwarsfluit. Aan het eind wordt er een slotconcert op locatie gegeven.
  • Bij de Werkgroep MAG Wensenfestival kan elke inwoner een wens voor een naaste of groep inwoners indienen om iemand in het zonnetje te zetten. Er komt ook een promotiecampagne voor het Wensenfestival, zodat iedereen een kans krijgt om iemand aan te melden. Het MAG Wensenfestival is een initiatief van diverse lokale maatschappelijke organisaties en ondernemers.
  • Werkgroep Hartveilig Wonen organiseert een cursus kindreanimatie voor baby’s en kinderen voor burgerhulpverleners. Daarnaast zullen er twee AED apparaten en buitenkasten worden vergoed. Dit alles om onze gemeente Hartveilig te maken.

Wanneer kom je in aanmerking voor een (financiële) bijdrage aan een MAG-initiatief?