Wij gaan op zoek naar penvoerders voor de Maatschappelijke Agenda (MAG)

Home > Inwoners > Maatschappelijke agenda > Wij gaan op zoek naar penvoerders voor de Maatschappelijke Agenda (MAG)

Wij gaan op zoek naar penvoerders voor de Maatschappelijke Agenda (MAG)

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat werken met een Maatschappelijke Agenda (MAG). In deze agenda staan maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met prettig leven in Hardinxveld-Giessendam. De komende tijd werken we verder aan de invoering van de nieuwe werkwijze. We gaan als eerste op zoek naar een of meerdere penvoerder(s).

Hiervoor hebben we de MAG vertaald naar een MAG-opdracht, bestaande uit twee deelopdrachten. Deze deelopdrachten komen overeen met de hoofdthema’s van de MAG: (1) Met en voor elkaar en (2) Actief en gezond. Binnenkort worden de deelopdrachten als aanbesteding op www.tenderned.nl geplaatst. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich hierop inschrijven.

Wat doet een penvoerder?

De penvoerder – of penvoerders – is verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de hoofdthema’s van de MAG en het behalen van de daarin gestelde doelen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met inwoners, ondernemers, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties, die daar een bijdrage aan willen leveren. De penvoerder stelt namens de samenwerkende partners een uitvoeringsplan op. Hij/zij coördineert de uitvoering hiervan en ondersteunt de partners, waar nodig, bij de uitvoering van hun activiteiten en initiatieven. Ook beheert de penvoerder de financiële middelen en stelt deze beschikbaar voor de uitvoering van de initiatieven en activiteiten. De penvoerder treedt namens de samenwerkende partners op als spreekbuis richting de gemeente.
Met de gemeente voert de penvoerder continu het gesprek over de voortgang in de uitvoering en het behalen van de gestelde doelen van de MAG. Kortom, de gemeente is op zoek naar een maatschappelijk betrokken spin in het web.

Wanneer start de penvoerder?

Begin 2018 willen we de penvoerder(s) aangesteld hebben. Iedereen die zich in wil zetten om de doelen uit de MAG te behalen, kan dan bij hem of haar terecht. Bijvoorbeeld met vragen over het indienen van een nieuw initiatief, voor hulp bij het zoeken naar partners om mee samen te werken etc.