Aanmelden evenementen 2018

Home > Inwoners > Nieuws > Aanmelden evenementen 2018

Aanmelden evenementen 2018

Wij vragen u evenementen, die in het jaar 2018 worden gehouden, te melden in de maand oktober 2017. Alle evenementen worden op de evenementenkalender geplaatst. De kalender is bedoeld om iedereen, zowel organisatoren, hulpverleningsdiensten als omwonenden, in een vroeg stadium te informeren over de soorten evenementen die gepland worden.

De kalender is een belangrijk middel om evenementen zowel qua tijd als locaties te spreiden. De politie en andere hulpverleningsdiensten ontvangen in november de kalender, zodat zij van deze activiteiten op de hoogte zijn. Een middelgroot of groot evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in aanmerking voor een vergunning, tenzij de burgemeester anders beslist. De politie stelt in ieder geval de voorwaarde dat dit, indien politie-inzet nodig is, uiterlijk 12 weken voor het evenement aan de politie gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren en is het eventuele gevolg dat de aanvraag om een evenementenvergunning geweigerd dient te worden.

Bij vragen of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevr. M.G.H. Roest van het cluster Vergunningen en handhaving (APV en bijzondere wetten) of via mgh.roest-rietveld@gemhg.nl.

RSS