Hardinxveld-Giessendam vormt beeld van zichzelf voor de MAG

Home > Inwoners > Nieuws > Hardinxveld-Giessendam vormt beeld van zichzelf voor de MAG

Hardinxveld-Giessendam vormt beeld van zichzelf voor de MAG

Voor de nieuwe werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG) vormt Hardinxveld-Giessendam een beeld van zichzelf. Dit beeld (de startfoto van de MAG) vormt de basis voor het bepalen van de maatschappelijke doelen waar inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen aan kunnen bijdragen.

Startfoto vertrekpunt werkwijze Maatschappelijke Agenda (MAG)

De startfoto is het vertrekpunt in de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG), de werkwijze die op termijn het subsidiebeleid gaat vervangen. Het geeft een beeld van Hardinxveld-Giessendam op basis van feiten en cijfers. Die feiten en cijfers zijn ook voorgelegd aan inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Belangrijke inbreng van inwoners

Wethouder Trudy Baggerman: “We hebben deze feiten en cijfers voorgelegd aan inwoners. Dat is voor ons belangrijk voor het verhaal achter de cijfers. Op deze manier ontstaat voor ons een compleet beeld van Hardinxveld-Giessendam”. Zo zijn er enquêtes gehouden, groepsgesprekken (o.a. op scholen) en meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder staan enkele interessante feiten op een rij, inclusief de inbreng van inwoners:

  • Veel mensen in Hardinxveld-Giessendam werken (hoge arbeidsparticipatie); Inwoners geven aan dat dit onder andere met de lokale cultuur te maken heeft: gewoon werken voor je geld.
  • Weinig schoolverzuim; Dit zou te verklaren zijn vanwege de hoge sociale controle en de goede verbinding tussen school, gezin en zorg.
  • Eenzaamheid onder ouderen is even hoog als in Zuid-Holland Zuid, maar alsnog voelt bijna de helft van de ouderen zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam; Er zijn veel activiteiten en er is sociale cohesie, maar eenzaamheid is niet altijd daaraan af te meten. Ouderen wonen langer alleen zelfstandig thuis en daarmee ontstaat soms scheiding van echtparen.
  • Er wordt relatief weinig gesport bij sportverenigingen en er is een relatief groot aandeel ‘niet-sporters’ in vergelijking met de regio; Dit verbaasde de inwoners, ze vinden dat er genoeg aanbod is en dat er veel bewogen wordt. Een mogelijke verklaring is dat er meer buiten de verenigingen om wordt gesport: jongeren fietsen naar school, spelen buiten etc. Verder zijn er religieuze redenen om niet te sporten (op zondag) en veel bezigheden rondom de kerk waardoor er geen behoefte/interesse aan sport is.

Startfoto

Tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 20 juni vormt de informatie uit de startfoto de basis om te bepalen welke vraagstukken en doelen in de Maatschappelijke Agenda moeten komen. Dit wordt gedaan met inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen.

RSS