Onderzoek constructie gebouwen Hardinxveld-Giessendam afgerond

Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek constructie gebouwen Hardinxveld-Giessendam afgerond

Onderzoek constructie gebouwen Hardinxveld-Giessendam afgerond

De gemeente heeft het onderzoek naar risico’s bij betonnen vloeren in Hardinxveld-Giessendam afgerond. Van de 30 onderzochte gebouwen blijkt alleen bij het gebouw van Omnivera GWZ (Rijnstraat 1) sprake te zijn van een verhoogd risico. Omnivera GWZ heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besloten het pand tijdelijk te sluiten.

Onderzoek afgerond

Er is landelijk veel aandacht voor risico's van bepaalde typen betonnen vloeren. Het deels instorten van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport is aanleiding geweest voor nader onderzoek. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aan gemeenten gevraagd om panden met eenzelfde constructie in kaart te brengen en uit voorzorg te inventariseren.

Door het Ministerie is een informatiedocument voor de beoordeling van breedplaatvloeren opgesteld. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een inventarisatie gedaan waarbij ongeveer 30 gebouwen nader zijn onderzocht. Uiteindelijk vielen slechts twee gebouwen in de risicocategorie. Door het externe ingenieursbureau van de gemeente is een nadere risicoanalyse uitgevoerd voor de gebouwen.

Uit deze analyse bleek dat alleen het gebouw van Omnivera GWZ niet voldoet aan de richtlijnen uit het door het Ministerie opgestelde informatiedocument. Het gebouw van de Koningin Wilhelminaschool voldoet aan de richtlijnen en is veilig. Bij dat gebouw zijn dus geen extra maatregelen nodig. 

Gebouw Omnivera voldoet niet aan nieuwe richtlijnen

Het kantoorgebouw van Omnivera is in 2006 gebouwd. In het pand zijn zogenaamde ‘BubbleDeck vloeren’ toegepast. Uit de analyse blijkt dat de ‘maximaal toelaatbare schuifspanning in de langsnaden van vloerenplaten’ volgens het informatiedocument van het Ministerie uit 2017 wordt overschreden. Dit betekent dat het een vloer is met een verhoogd risico.

De gemeente heeft de resultaten van het onderzoek direct kenbaar gemaakt bij gebouweigenaar Omnivera GWZ. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een bestaand gebouw ligt bij de eigenaar. Omnivera GWZ geeft aan dat veiligheid voor hen bovenaan staat. Omnivera GWZ heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besloten het pand tijdelijk te sluiten.

Gevolgen Omnivera GWZ

Omnivera GWZ heeft besloten het pand per direct te ontruimen om de veiligheid van haar huurders, bezoekers en personeel te kunnen garanderen. Een deel van het personeel wijkt uit naar het pand van ICT Aspect aan de Handelsstraat 4 in Hardinxveld-Giessendam. Huurders kunnen daar ook terecht. Verder blijft de dienstverlening hetzelfde en is Omnivera GWZ bereikbaar via haar gewone telefoonnummer. Omnivera GWZ zal komende week additioneel technisch onderzoek laten uitvoeren om te bezien of het pand met extra maatregelen weer een veilige bevonden kan worden. Tot die tijd blijft zij in het pand aan de Handelsstraat en zal een gedeelte van het personeel vanuit huis werken. De garages van de onderhoudsdienst zijn wel veilig en van daaruit wordt door de technische medewerkers van Omnivera GWZ gewerkt.

RSS