Plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar stap verder

Home > Inwoners > Nieuws > Plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar stap verder

Plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar stap verder

Wethouder Benhard van Houwelingen, Ad van Herk van ontwikkelaar Herkon en  Johan Stam en Lars Zuidinga van Lamaland hebben plannen om op het buitenterrein van zwembad De Duikelaar een indoorspeeltuin, een horecavoorziening en één of meerdere buitenzwembaden te realiseren. Daarvoor tekenden ze op donderdag 24 augustus een intentieovereenkomst.

Plannen in beginstadium

Wethouder Benhard van Houwelingen: “De plannen bevinden zich nog in een beginstadium, maar we staan er als college positief tegenover”. De initiatiefnemers hebben een eerste verkenning verricht naar de haalbaarheid. Lamaland, Herkon en gemeente hebben diverse gesprekken gevoerd, wat ertoe heeft geleid dat partijen de plannen verder uitwerken.

Intentieovereenkomst

Gemeente en initiatiefnemers legden hun welwillende houding officieel vast in de intentieovereenkomst. 

RSS