Provincie doet uitspraak over uittreedkosten Avres

Home > Inwoners > Nieuws > Provincie doet uitspraak over uittreedkosten Avres

Provincie doet uitspraak over uittreedkosten Avres

De provincie heeft het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van Avres over de uittreding van Hardinxveld-Giessendam vernietigd. Hardinxveld-Giessendam zou ongeveer 1,3 miljoen euro moeten betalen. Een bedrag dat fors lager is dan de door Avres geëiste 2,3 miljoen euro. Het college gaat de uitspraak nu eerst nader onderzoeken.​

Berekening uittreedsom

De uittreedsom door de provincie is bepaald op € 1.894.000. Daar moet nog een bedrag van ongeveer € 600.000 vanaf getrokken worden. De gemeente heeft namelijk recht op een 10% aandeel van de reserves van Avres. Het bedrag komt daarmee uit op € 1.294.000 (€ 1.894.000 - € 600.000).

Reactie gemeente 

Het college van burgemeester en wethouders laat weten: “We hebben kennis genomen van de uitspraak van de provincie. Het college gaat zich beraden over deze uitspraak. Hierbij betrekken we met name de onderbouwing van de door de Provincie berekende uittreedsom. Zodra het college hierover een besluit heeft genomen, volgt meer informatie”.

Te downloaden:

RSS