Huishoudelijke hulp

Home > Inwoners > Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

 • Webwinkel link

 • Korte uitleg

  De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp bij het huishouden krijgen.

 • Voorwaarden

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • hulp in het huishouden
  • een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

   

 • Gang van zaken

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente of naar Servanda www.servanda.nl.
  • U voert een gesprek met de gemeente of Servanda over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Is huishoudelijke hulp voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente of u kunt bij het kopje openbare documenten het aanvraagformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) downloaden.

 • Kosten

  Vanaf 18 jaar bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd voor de huishoudelijke hulp. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast  en int deze. Dit wordt gebaseerd op het bruto verzamelinkomen van u en en uw eventuele partner van 2 jaar geleden.  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.hetcak.nl.

 • Afspraak maken