Woonvoorzieningen

Home > Inwoners > Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

 • Webwinkel link

 • Korte uitleg

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Voorwaarden

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is.  De gemeente kan u bijvoorbeeld individuele hulp geven voor een aanpassing in uw woning in de vorm van een persoonsgebonden budget of in natura.

  Voorzieningen, die niet speciaal voor gehandicapten zijn gemaakt,  gewoon in de handel verkrijgbaar zijn en niet heel duur zijn, worden in principe niet meer verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • wandbeugels
  • verhoogd toilet
  • toiletverhoger
  • eenhendelkraan/ thermostatische mengkraan
  • douche op glijstang
  • elektrische garagedeuropener
  • intercom
   

  • Gang van zaken

   • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente of u kunt terecht bij Servanda: website http://servanda.nl.
   • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
   • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

   Is een woonvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente of u kunt bij het kopje openbare documenten het aanvraagformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) downloaden.

    

  • Kosten

   Vanaf 18 jaar bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd voor een woonvoorziening. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. Dit wordt gebaseerd op het bruto verzamelinkomen van 2 jaar geleden van u en en uw eventuele partner.  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar bijgaande toelichting. 

  • Afspraak maken