Sociaal team

Home > Inwoners > Jeugd(hulp) en zorg > Sociaal team

Sociaal team

Sociaal team

Het sociaal team helpt bewoners die problemen hebben en er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. U kunt via een huisarts of  een andere zorgverlener bij het sociaal team terecht komen.

Advies en informatie

Bij het  sociaal team, kunt u via tel. 14 0184 op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur terecht met vragen en advies over wonen, welzijn, zorg en hulp bij de opvoeding.

Waarom een sociaal team

Soms heeft u geen oplossing voor uw zorgen. Als er meer aan de hand is, krijgt u vaak met verschillende hulpverleners te maken. Bij het sociaal team heeft u één hulpverlener als vast aanspreekpunt die samen met u één plan maakt waarin alle hulpvragen aan de orde komen. In het sociaal team zitten hulpverleners met verschillende achtergronden bij elkaar.

Zij adviseren elkaar en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. Op deze wijze wordt u sneller en efficiënter geholpen.

Hoe werkt het sociaal team

Als u wordt verwezen naar het sociaal team, neemt een medewerker van het sociaal team contact met u op voor een afspraak. Het gesprek met de medewerker van het sociaal team vindt bij u thuis plaats of ergens anders als u dat liever heeft. Het gaat erom dat het een plek is waar u zich prettig voelt. Het eerste gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen.

De medewerker van het sociaal team zal vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. De afspraken die u daarover maakt worden vastgelegd in een plan met actiepunten.

Niet oplossen voor u, maar met u

Verwacht niet dat de medewerker van het sociaal team alles voor u oplost. Hij of zij denkt met u mee over wat de beste oplossing voor u is. Daarbij zal hij u ook vragen wat u zelf kunt doen of met behulp van anderen. Zijn er mensen in uw omgeving die u bij bepaalde zaken kunnen helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, waarbij u kunt aansluiten?

Als u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, helpt de medewerker u die hulp te verkrijgen. Het kan zijn dat u op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige u gaat helpen met het innemen van uw medicijnen, de buren samen met u de boodschappen gaan doen en de gemeente een aantal zaken in uw woning laat aanpassen.

Wie zitten er in het sociaal team

In een sociaal team zitten tenminste een wijkverpleegkundige,  een maatschappelijk werker, een jeugdprofessional, een clientondersteuner en andere deskundigen als dat nodig is. U krijgt de hulpverlener als aanspreekpunt die het beste bij uw hulpvraag past. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken in en met het sociaal team vertrouwelijk.

Sandra Klokman

Klokman
contactgegevens en taken Sandra Klokman
Functie:Coördinator sociaal team
E-mail adres:scd.klokman@gemhg.nl
Specialismen:

Leidinggevende sociaalteam, werkt nauw samen met beleid en bestuur.

Tanja Anderson

Anderson
contactgegevens en taken Tanja Anderson
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-21.56.83.35
E-mail adres:t.anderson@gemhg.nl
Specialismen:

(School-) maatschappelijk werk/gezinscoaching.

Maaike van Hoorne

van Hoorne
contactgegevens en taken Maaike van Hoorne
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-21.56.83.90
E-mail adres:m.van.hoorne@gemhg.nl
Specialismen:

Thuisbegeleiding/gezinscoaching/multiprobleemgezinnen.

Nel de Bruijn

de Bruijn
contactgegevens en taken Nel de Bruijn
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-27.20.92.63
E-mail adres:n.de.bruijn@gemhg.nl
Specialismen:

Algemeen maatschappelijk werker.

Marion van Gelder

van Gelder
contactgegevens en taken Marion van Gelder
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-20.64.68.23
E-mail adres:m.van.gelder@gemhg.nl
Specialismen:

Jeugdprofessional/multiprobleemgezinnen.

Ellen de Quastenit

de Quastenit
contactgegevens en taken Ellen de Quastenit
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-30.19.55.03
E-mail adres:e.de.quastenit@gemhg.nl
Specialismen:

Wijkverpleegkundige, heeft ervaring met dementie en eenzaamheid.

Rebekka Zekveld

Zekveld
contactgegevens en taken Rebekka Zekveld
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-86.80.38.54
E-mail adres:r.zekveld@gemhg.nl
Specialismen:

Jeugdprofessional, begeleiden van jongeren en ouders, pgb expert.

Marja Poker

Poker
contactgegevens en taken Marja Poker
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-27.20.99.79
E-mail adres:m.poker@gemhg.nl
Specialismen:

(school-)algemeen maatschappelijk werker.

Sari Roubos

Roubos
contactgegevens en taken Sari Roubos
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-11.92.85.94
E-mail adres:s.roubos@gemhg.nl
Specialismen:

Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking.

Saskia Heemskerk

Heemskerk
contactgegevens en taken Saskia Heemskerk
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-89.99.03.64
E-mail adres:s.heemskerk@gemhg.nl
Specialismen:

Jeugdprofessional, autistische kinderen en werkt systeemgericht met ouders.

Lysanne Jansen-Thorig

Jansen-Thorig
contactgegevens en taken Lysanne Jansen-Thorig
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-89.99.04.21
E-mail adres:ljansen@gemhg.nl
Specialismen:

Administratieve ondersteuning

Sanne Schwartz

Schwartz
contactgegevens en taken Sanne Schwartz
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-86.80.95.48
E-mail adres:s.schwartz@gemhg.nl
Specialismen:

Jeugdprofessional/opvoedondersteuning/jongeren.

Jette Paans

Paans
contactgegevens en taken Jette Paans
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06 - 23.52.63.75
E-mail adres:j.paans@gemhg.nl
Specialismen:

Jeugdprofessional/gezinscoaching.

Tessa Wink

Wink
contactgegevens en taken Tessa Wink
Functie:Medewerker
Mobiel nummer:06-86814455
E-mail adres:t.wink@gemhg.nl
Taken:

Gedragswetenschapper Jeugd GGZ