Gevonden voorwerp melden

Home > Inwoners > Webwinkel > Melden > Gevonden voorwerp melden

Gevonden voorwerp melden

Als u iets (een voorwerp) gevonden heeft, dan moet u dat melden bij de gemeente.

U kunt hier online het gevonden voorwerp melden. Bepaal of het gevonden voorwerp een waarde heeft van minder of meer dan 450 euro.

Zorgt u ervoor dat u onder meer het volgende gereed heeft vóór u met de melding begint:

  • waar en wanneer gevonden
  • wat gevonden (soort voorwerp, beschrijving, kleur, merk, nummer)

Online gevonden voorwerp melden (waarde minder dan 450 euro)

Online gevonden voorwerp melden (waarde meer dan 450 euro)

RSS