Uw bedrijf in de spotlights zetten? Adopteer een rotonde

Home > Ondernemers > Ondersteuning, advies en inkoop > Uw bedrijf in de spotlights zetten? Adopteer een rotonde

Uw bedrijf in de spotlights zetten? Adopteer een rotonde

De gemeente Hardinxveld-Giessendam stelt drie rotondes ter beschikking voor bedrijvenreclame in Hardinxveld-Giessendam. Dit is een ideale manier om uw bedrijf goed in de spotlights te zetten.

Al vijf jaar worden de midden eilanden van de drie rotondes geadopteerd. En met succes, want in de loop van de jaren zijn de rotondes herkenbare punten geworden. De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de rotondes opnieuw uitgeven. Voor een periode van vijf jaar wordt de inrichting en het beheer overgedragen aan uw bedrijf, organisatie, instelling of stichting.

Kies uw rotonde

De volgende rotondes worden door de gemeente Hardinxveld-Giessendam beschikbaar gesteld:

  • Peulenlaan / Afrit A15 / Buitendams
  • Wieling / Houtschelf / Nieuweweg
  • Peulenlaan / Wieling / Thorbeckestraat

Voor een overzicht van de locaties van de gemeentelijke rotondes kunt u de overzichtskaart raadplegen.

Visitekaartje

Rotondes zijn primair bedoeld voor het bevorderen van de doorstroming van verkeer, maar ze kunnen ook andere functies vervullen. Zo kan een rotonde onderdeel zijn van de groenvoorziening binnen de gemeente of de culturele uitstraling vergroten door er een kunstwerk op te plaatsen. Een representatieve rotonde is een visitekaartje en komt het imago van Hardinxveld-Giessendam ten goede. Wanneer u als bedrijf een rotonde adopteert, bent u verantwoordelijk voor een representatieve rotonde. U verzorgt de inrichting en het beheer van de rotonde en levert hiermee uw eigen visitekaartje af. Daarnaast levert u een creatieve en directe bijdrage aan de uitstraling van

Hardinxveld-Giessendam: een aantrekkelijke locatie om te wonen, te werken, te creëren en te leven.

Uw naam of logo?

Als u uw interesse om een rotonde te adopteren kenbaar heeft gemaakt, dient u een ontwerp te maken. Nadat de gemeente uw ontwerp heeft goedgekeurd, verzorgt u de inrichting en het onderhoud van het midden eiland van de rotonde. De gemeente zal hier toezicht op houden. U krijgt de mogelijkheid om op de rotonde twee borden met uw naam en/of logo te plaatsen.

Wat kost het?

Aan het adopteren van een gemeentelijke rotonde zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de adopterende organisatie worden bepaald door het plaatsen van de nieuwe inrichting en het onderhoud dat gedurende vijf jaar aan de rotonde moet gebeuren.

Voorwaarden

  • De verkeerskundige inrichtingsregels zijn leidend. Dit betekent onder meer dat de aanwezige bebording en/of bewegwijzering op de rotonde moet blijven staan.
  • Adoptie kan alleen als een rotonde eigendom is van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • U bent dan eigenaar van de rotonde, verplicht deze te onderhouden en aansprakelijk voor de door u geplaatste inrichting.
  • De ontwerpen en onderhoudsplannen worden beoordeeld door een adviescommissie en de afdeling Openbare Ruimte en Sport (ORS) van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
  • Als tegenprestatie mag u als adopterend bedrijf op de betrokken rotonde twee borden (max. 50x100x5 cm) plaatsen.
  • Alle kosten die samenhangen met de inrichting en het onderhoud, zijn voor u als adopterend bedrijf.
  • De gemeente stelt een exploitatieovereenkomst op die beide partijen ondertekenen. De overeenkomst geldt voor een periode van vijf jaar.

Aanmelden

Hebt u interesse in één van bovengenoemde rotondes in Hardinxveld-Giessendam en wilt u een plek op de intekenlijst? Wilt u meer informatie over het adopteren van rotondes? Neem dan contact op met de gemeente Hardinxveld-Giessendam via telefoonnummer (14 0184) of mail met dhr. M. van den Bos van de afdeling Openbare Ruimte en Sport, info@gemhg.nl. Aanmelden kan tot en met 13 oktober 2017. Uw ontwerp voor een nieuwe inrichting van de rotonde verstuurt u vervolgens voor 3 november en voor 17 november 2017 is de uitslag van het winnende ontwerp bekend.