Gemeenteblad 14-01-2020

Het volgende besluit is elektronisch officieel bekendgemaakt:

Aanwijzingsbesluit ‘parkeren van grote voertuigen’ in de zin van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019

Gemeenteblad 14-1-2020 (nr. 9310)