Aanwijzen e-laad parkeerplaatsen

Koetshuis tussen huisnummers 4 en 6. Gerard Doustraat tegenover zijgevel woning Rembrandtstraat 8. Haringband ter hoogte van de zijgevel van de woning aan de Schapedrift 64. Schapedrift in de haakse parkeervakken tegenover de zijgevel van de woning aan de Kievit 1.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verkeersbesluit is genomen tot het aanwijzen van 2 e-laad parkeerplaatsen aan:

  • Koetshuis tussen huisnummers 4 en 6 (kenmerk: 2023-0163406)
  • Gerard Doustraat tegenover zijgevel woning Rembrandtstraat 8(kenmerk: 2023-0163406)
  • Haringband ter hoogte van de zijgevel van de woning aan de Schapedrift 64 (kenmerk: 2024-0025900
  • Schapedrift in de haakse parkeervakken tegenover de zijgevel van de woning aan de Kievit 1 (kenmerk: 2023-0163406)

De verkeersbesluiten liggen ter inzagen van 13 maart 2024 tot en met 25 april 2024.

De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad en zijn te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl staatscourant.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.