Aanwijzen twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de Groot Veldsweer 50

Het verkeersbesluit ligt ter inzage van 30 september tot en met 11 november 2020.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant (nummer stcrt-2020-50787)