Kennisgeving beschikking Wabo Hobbemastraat 3, 3372XG te Hardinxveld-Giessendam

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei 2023 tot en met 28 juni 2023 ter inzage bij de receptie.