Kennisgeving bestemmingsplan ‘IJzergieterij’

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 4 februari tot en met woensdag 17 maart 2021 ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BPIJZERGIETERIJ-VA01