Kennisgeving gewijzigde bestemmingsplan ‘IJzergieterij’

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BPIJZERGIETERIJ-VA02.

Publicatie op gemeentelijke informatiepagina