Kennisgeving informatieavond Buitendams 45

Op woensdag 28 september 2022 van 18.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente Hardinxveld-Giessendam een informatieve inloopavond over het ruimtelijke initiatief voor woningbouw op locatie Buitendams 45. Naast de informatieavond is het ook mogelijk om op een ander moment het plan in te zien.

De informatieavond zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam. Op deze avond kunnen de plannen bekeken worden en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente en projectontwikkelaar BM Van Houwelingen over zowel het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als het voorontwerpbestemmingsplan. Geïnteresseerden kunnen op een gewenst tijdstip tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. 

Documenten inzien
Naast de informatieavond is het ook mogelijk om op een ander moment het plan in te zien. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk om de stukken digitaal te bekijken. Ga hiervoor naar  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het voorontwerpbestemmingsplan kunt opvragen door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0523.BP2022BUITENDAMS45-VO01.

Inspraaktermijn
De inspraaktermijn eindigt op woensdag 19 oktober 2022. Tot en met de 19e kunt u een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan insturen. Dit kan zowel schriftelijk via info@hardinxveld-giessendam.nl als mondeling via 14 0184.

Heeft u vragen?
Voor eventuele vragen over het plan kunt u contact opnemen met de heer M.F. Cheng via  mf.cheng@hardinxveld-giessendam.nl.