Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan 'Woonarken'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maken bekend dat het bestemmingsplan 'Woonarken' met ingang van 12 januari 2023 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2022 en heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023. In deze periode is er geen beroep ingesteld bij de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan 'Woonarken' onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BP2022WOONARKEN-VA02.

Ook kunt u het bestemmingsplan op werkdagen tijdens de openingstijden inzien in het gemeentehuis bij de afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen.