Kennisgeving ontwerpbeschikking Rivierdijk 458

De ontwerpbeschikking (het ontwerp van het besluit zoals deze eruit zal zien indien er geen zienswijzen en/of adviezen worden ingebracht) en andere ter zake zijnde stukken liggen van 24 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis.

Publicatie gemeentelijke informatiepagina