Ontwerpbeschikking Wabo Hobbemastraat 3

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari tot en met 29 maart 2023 er inzage bij de receptie in het gemeentehuis.