Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Pietersweer 32B te Hardinxveld-Giessendam

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 mei tot en met 16 juni 2021 ter inzage.

(Ontwerp) Omgevingsvergunning Pietersweer 32B

Aanvraagformulier Pietersweer 32B

Advies brandveilig gebruik Pietersweer 32B

Tekening plattegrond Pietersweer 32B