Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 8 juli tot en met woensdag 20 augustus 2020 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl, kenmerk NL.IMRO.0523.BP2020VEEGPLHGBUI-ON01.

De publicatie op de gemeentelijke informatiepagina van 8 juli 2020.