Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘De Rokerij’ inclusief ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Rokerij’ inclusief het ontwerpbesluit hogere waarden en met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag
7 oktober 2020 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl

Kenmerk NL.IMRO.0523.BPROKERIJ-ON01.

De Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘De Rokerij’ inclusief ontwerpbesluit hogere waarden leest u op de gemeentelijke informatiepagina van 26 augustus 2020.