Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘IJzergieterij’

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 4 juni tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl, kenmerk NL.IMRO.0523.BPIJZERGIETERIJ-ON01.

De publicatie op de gemeentelijke informatiepagina van 3 juni 2020.