Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan IJzergieterij 2023

Het ontwerpbestemmingplan ‘IJzergieterij 2023’, m.e.r. beoordelingsbesluit en “Ontwerpbesluit Hogere Waarde IJzergieterij 2023” ligt van 17 augustus tot en met woensdag 4 oktober 2023 ter inzage.