Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaluwpad’

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaluwpad’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 2 februari 2022 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0523.BP2021ZWALUWPAD-ON01.