Kennisgeving van het uitvoeren van een verkenning, de wijze van participatie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (MER) voor de Boezembemaling Overwaard

Van donderdag 30 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020 ligt de NRD ter inzage en kunt u een zienswijze naar voren brengen.

Vragen over de procedure?

Mevrouw M.L. Stokhof-Hassing, ml.stokhof@ozhz.nl , telefoon 078 – 770 2988 De heer A. Koopal, a.koopal@wsrl.nl , telefoon (0344) 64 93 59 of 06 270 618 21
Lees meer over het project op de website van Waterschap Rivierenland:  www.wsrl.nl/A5H.