Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied’

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 30 december 2020 tot en met woensdag 9 februari 2021 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl, kenmerk NL.IMRO.0523.BP2020VEEGPLHGBUI-VG01.

De publicatie op de gemeentelijke informatiepagina.