Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Ons Dorp’

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 7 januari tot en met woensdag 3 februari 2021 ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BP2021DBZWNFASE2-0001