Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationsstraat 23-27'

Het voorontwerp bestemmingsplan van donderdag 29 april tot en met woensdag 26 mei 2021.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentifi catienummer is NL.IMRO.0523.BP2021STATIONSSTR-VO01

De bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina