Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Zwaluwpad’

Het bestemmingsplan en exploitatieplan liggen met ingang van donderdag 2 september tot en met woensdag 13 september 2021 ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan of het exploitatieplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BP2021ZWALUWPAD

De publicatie op de gemeentelijke informatiepagina van 1 september 2021.