Kennisgeving voorontwerpbestemmingsplan Buitendams 45

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 45’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 8 september tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor een ieder ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het voorontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0523.BP2022BUITENDAMS45-VO01.