Ontwerp bestemmingsplan, 3e herziening exploitatieplan en Besluit hogere waarden ‘De Blauwe Zoom - Ons Dorp’

De stukken liggen met ingang van donderdag 1 april tot en met woensdag 12 mei 2021 ter inzage.

De stukken kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kiest ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer.

  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Blauwe Zoom - Ons Dorp’ en bijbehorende bijlagen met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.BP2021DBZWNFASE2-ON01
  • Het ontwerpexploitatieplan ‘De Blauwe Zoom-Woongebied’ en bijbehorende bijlagen met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.EPDBZ2012H1-ON01
  • Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘De Blauwe Zoom - Ons Dorp’ als bijlage van het bestemmingsplan ‘De Blauwe Zoom - Ons Dorp’

Publicatie op de gemeentelijke informatiepagina