Ontwerpbestemmingsplan “De Blauwe Zoom - West”

De informatie behorende bij het ontwerpbestemmingsplan.

  • Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'De Blauwe Zoom - West'

    Het ontwerpbestemmingplan 'De Blauwe Zoom - West', de 4e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied” en het “Ontwerpbesluit Hogere Waarde “De Blauwe Zoom - West” liggen van donderdag 20 april tot en met woensdag 31 mei 2023 ter inzage.