Ontwerpbestemmingsplan “Wonen & Huishouden”

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen & Huishouden’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer. Het planidentifi catienummer NL.IMRO.0523.BP2021WONEN-ON01.