Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Krommegat”

Het ontwerpbestemmingsplan “Krommegat” met bijbehorende stukken liggen van donderdag 15 oktober tot en met woensdag 25 november 2020 ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het planid-nummer is NL.IMRO.0523.BPKROMMEGAT-DO01