Rectificatie kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan ‘Stationsstraat 23-27’

In het gemeenteblad en het Kompas van 20 april 2020 is de kennisgeving van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan “Stationsstraat” gepubliceerd. In de kennisgeving staat abusievelijk dat het bestemmingsplan op 2 en 19 februari 2022 in plaats van 20 januari 2022 onherroepelijk is geworden. Om misverstanden te voorkomen is de juiste tekst van de bekenmaking hierna in zijn geheel weergegeven.

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Stationsstraat 23-27’ met ingang van 20 januari 2022 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2021 en heeft daarna 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld bij de Raad van State, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 20 januari 2022 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planidentificatienummer: NL.IMRO.0523.BP2021STATIONSSTR