Reglement van Orde Gemeenteraad vastgesteld

Het reglement ligt vanaf woensdag 7 februari 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 januari 2024 heeft vastgesteld het ‘Reglement van orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024’. Het gaat om een interne regeling die geldt voor het gemeentebestuur en het personeel van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Het reglement treedt in werking op 1 februari 2024 en ligt vanaf woensdag 7 februari vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het document ook raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.