Verkeersbesluit voor aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats aan Weideveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verkeersbesluit is genomen tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in een haaks vak aan de Weideveld te Hardinxveld-Giessendam.

Het gaat om het aanwijzen van twee parkeerplaatsen die samen één gehandicaptenparkeerplaats wordt.

Het nieuwe verkeersbesluit ligt ter inzage van 13 maart 2024 tot en met 25 april 2024.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl staatscourant met kenmerk: 2024-0014616.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam