Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter inzage

Het voorontwerp ligt van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage.

Het voorontwerp is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het voorontwerp is: NL.IMRO.0523.BP2020VEEGPLHGBUI-ON01.