Voorontwerp bestemmingsplan ‘De Rokerij’

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0523.BPROKERIJ-VO01

Tijdens de inzageperiode kunnen ingezetenen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Op 5 november is er een inloopavond van 18:00 tot 20:00 uur in Partycentrum 't Hart aan de Nassaustraat 6.