Voorontwerp bestemmingsplan 'IJzergieterij'

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 24 oktober 2019 tot en met woensdag 4 december 2019 ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
is NL.IMRO.0523.BPIJZERGIETERIJ-VO01

Tijdens de inzageperiode kunnen ingezetenen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Op 30 oktober is er een inloopavond van 18:00 tot 20:00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.