Voorontwerp bestemmingsplan ‘”t Oog Wonen, fase 1’

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 14 mei tot en met woensdag 10 juni 2020 ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl, kenmerk NL.IMRO.0523.tOOGWONENFASE1-VO01De publicatie op de gemeentelijke informatiepagina van 13 mei 2020.